Sabunol Spray

sabunol_spray

Ocena
(0)
Zamienniki
Pess BIO-preparat ochronny
Czas działania przeciwkleszczowego
do 0
Sposób działania
Biobójcze, Chemiczne, Odstraszające (repelenty)
Kategoria
Mieszane, Syntetyczne
Gatunki zwierząt
Pies
Substancje czynne
Permetryna, Geraniol (olejek geraniowy)
Cena

Preparat o działaniu przeciwpchelnym i przeciwkleszczowym.

Zalecenia

Wykazana badaniami 100% eliminacja:

  • dorosłych osobników pcheł
  • dorosłych kleszczy
  • larw pcheł – bezpośrednio po zastosowaniu
  • kleszczy w stadiach juwenilnych

Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Składniki aktywne

  • Permetryna – 1g/1kg
  • Geraniol – 0,5g/1kg

Sposób użycia

Preparat rozpylić równomiernie z odległości 15 cm. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć.

Dawka 0,01 ml/cm2.

Środki ostrożności i warunki stosowania

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zawiera Permetrynę.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie prowokować wymiotów.

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać dużą ilością wody. Wdychanie – w razie złego samopoczucia wyjść na świeże powietrze. Dłuższy kontakt cieczy ze skóra może powodować wysuszenie, z okiem – łzawienie i zaczerwienienie, połknięcie – podrażnienie układu pokarmowego.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody. Duże ilości odpadowego produktu oddać do firmy zajmującej się utylizacją.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6810/16

Przeciwwskazania

Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty.

Uwagi

Nie dopuszczać do kontaktu kotów z preparatem.
Chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia skóry.

 

Najnowsze informacje znajdziesz na stronie producenta www.dermapharm.com.pl/pl/o/Sabunol-spray
Ulotka: http://www.dermapharm.com.pl/zbr_pdf.php?pdf_towar_id=157&ln=1
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018