Ryzyko kleszczy


Zaprezentowane ryzyko jest przewidywanym średnim w danym miesiącu. Rzeczywiste jest trudne do oceny gdyż zależy od wielu czynników, np. pogody, aktywności kleszczy, biotopu, dostępności żywicieli.