Czy kleszcze przenoszą koronawirusa?


Niejeden z was zastanawiał się, czy kleszcze mogą przenosić koronawirusa, dlatego postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Zacznijmy od tego, że koronawirusy rozprzestrzeniają się tylko drogą kropelkową między ludźmi. Kleszcze na szczęście nie potrafią ani kichać, ani kaszleć. Mogą nas zakazić patogenami przenoszonymi przez krew, do których koronawirusy się nie zaliczają. Ponadto koronawirusy (w tym SARS-CoV-2) potrzebują komórek “żywiciela” gdzie mogłyby się namnażać, a jak pokazują najnowsze badania, koronawirus ludzki najprawdopodobniej replikuje tylko w komórkach górnych dróg oddechowych.

Analogicznie jest z komarami. Stanowisko WHO mówi, że nie ma dowodów na to, aby komary przenosiły koronawirusa na ludzi poprzez ukąszenie. Ale uwaga: koronawirusem można się zakazić przez fizyczny kontakt z zanieczyszczoną powierzchnią, na którą ktoś niedawno nakaszlał, bądź pozostawił wirusy ze swoich rąk, przenosząc je na swoich rękach w okolice ust, nosa czy oczu. W ten sam fizyczny sposób kleszcze i owady latające (komary, muchy) mogą przenieść różne patogeny na swoich odnóżach. W przypadku kleszczy szansa zakażenia w ten sposób jest jednak znikoma. Bardziej możemy się obawiać pospolitych much, które wg badań naukowców przenoszą ponad 100 różnych chorób dotykających człowieka. Czy koronawirusa też – tego nie wiemy, choć pojawiły się takie głosy wśród irańskich naukowców.

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto wspomnieć. Choroby przenoszone przez kleszcze (np. babeszjoza, borelioza, anaplazmoza) czy komary (wirus Zika, żółta gorączka i inne – na szczęście w Polsce nie występują) osłabiają zaatakowany ludzki organizm co z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie miało wpływ na cięższy przebieg choroby CoViD-19. Dlatego warto zabezpieczać siebie i swoje zwierzęta przed kleszczami nie tylko ze względu na choroby odkleszczowe, ale i na koronawirusa.

 

Źródła:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.mosquito.org/news/492656/Can-Mosquitoes-Transmit-the-Coronavirus.htm
https://cdn.ymaws.com/www.mosquito.org/resource/resmgr/files/distric_covid_release_copy.pdf
https://www.pestworld.org/news-hub/pest-health-hub/is-coronavirus-transmitted-by-pests/
https://scienmag. com/flies-disease-carrying-potential-may-be-greater-than-thought-researchers-say/
http://archcid.com/articles/102863.html
https://www.researchgate.net/publication/10789363_Mechanical_Transmission_of_Turkey_Coronavirus_by_Domestic_Houseflies_Musca_domestica_Linnaeaus