Anaplazmoza

anaplazmoza

Zagrożone gatunki
Koń, Kot, Pies
Roznoszone przez
Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), Kleszcz jeżowy/pastwiskowy (Ixodes hexagonus), Kleszcz psi brązowy (Rhipicephalus sanguineus), Kleszcz gryzoni (Ixodes trianguliceps)
Drobnoustroje wywołujące chorobę
Anaplasma spp., Anaplasma phagocytophilium, Anaplasma platys