Sabunol Krople


Proszę czekać...
Zamienniki
Advantix Spot-on, Frontline Tri-Act
Czas działania przeciwkleszczowego
do
Sposób działania
Chemiczne
Kategoria
Syntetyczne
Gatunki zwierząt
Pies
Substancje czynne
Permetryna, Piryproksyfen, Imidakloprid
Substancje pomocnicze
b/d
Cena

Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą skuteczność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi.

 

  • Likwidacja kleszczy przez minimum 4 tygodnie
  • Likwidacja dorosłych pcheł przez minimum 4 tygodnie
  • Likwidacja jaj pcheł i ich larw przez minimum 4 miesiące
  • Przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. legowisko, dywany itp.)
  • (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% – działa insektobójczo na pchły i kleszcze.
  • Imidaklopryd 8% – eliminuje pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową.
  • Piryproksyfen 2% – hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

1 tubka Sabunol 2 ml – psy o wadze 10-20kg

Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu.

Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty.

Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia.

Nie stosować częściej niż raz na 2 tygodnie.

Nie kąpać psa wcześniej niż 24 godziny po podaniu preparatu.

Preparat nie zawiera związków fosforoorganicznych.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC

W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Najnowsze informacje znajdziesz na stronie producenta
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018