Sabunol Krople


Ocena
(0)
Zamienniki
Advantix Spot-on, Frontline Tri-Act
Czas działania przeciwkleszczowego
do
Sposób działania
Chemiczne
Kategoria
Syntetyczne
Gatunki zwierząt
Pies
Substancje czynne
Permetryna, Piryproksyfen, Imidakloprid
Cena

Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą skuteczność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi.

 

  • Likwidacja kleszczy przez minimum 4 tygodnie
  • Likwidacja dorosłych pcheł przez minimum 4 tygodnie
  • Likwidacja jaj pcheł i ich larw przez minimum 4 miesiące
  • Przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. legowisko, dywany itp.)
  • (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% – działa insektobójczo na pchły i kleszcze.
  • Imidaklopryd 8% – eliminuje pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową.
  • Piryproksyfen 2% – hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

1 tubka Sabunol 2 ml – psy o wadze 10-20kg

Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu.

Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty.

Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia.

Nie stosować częściej niż raz na 2 tygodnie.

Nie kąpać psa wcześniej niż 24 godziny po podaniu preparatu.

Preparat nie zawiera związków fosforoorganicznych.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC

W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Najnowsze informacje znajdziesz na stronie producenta
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018