Kleszcz jeżowy/pastwiskowy (Ixodes hexagonus)


*oszacowane na podstawie danych od użytkowników